Usein kysyttyä

Mitä palveluita Navicom Oy tarjoaa työajanseurantaan?

Järjestelmämme sopii erinomaisesti yrityksille, joiden työntekijöillä on paljon työkohteita tai työtehtäviä. Järjestelmiimme saa liitettyä asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia lisäominaisuuksia, kuten paikkatiedot kirjauksen yhteyteen, suoritemerkinnät, tuntipankin sekä tehtävien välityksen tekstiviesteillä.

Mitä palveluita Navicom Oy tarjoaa ajoneuvoseurantaan?

Ajoneuvoseuranta sopii yrityksille, jotka haluavat ajopäiväkirjan avulla parantaa työnohjausta, erotella työajot verottajalle ja tietää täsmälleen, missä yrityksen ajoneuvot sijaitsevat. Ajoneuvolaitteeseen saa lisättyä myös työajanseurannan edullisesti ja kätevästi. Tällöin työtiloja tulee olla korkeintaan neljä.

Mitä palveluita Navicom Oy tarjoaa työn seurantaan ja ohjaukseen?

Monipuoliset palvelumme soveltuvat erityisesti yrityksille, joiden työntekijät käyttävät paljon ajoneuvoja ja työskentelevät useissa eri kohteissa. Ajoneuvokaluston hallinta- sekä sähköinen ajopäiväkirjapalvelu takaavat luotettavat raportit verottajalle, laskutukseen ja kirjanpitoon. Samalla työn ohjaus ja suunnittelu helpottuvat. Kun yrityksenne kaluston sijainti on jatkuvasti tiedossa, niin kuljettajien ja ajoneuvojen turvallisuus paranee sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostaminen helpottuu. Työajanseuranta- ja työsuoritepalvelumme tarjoavat erittäin joustavan ympäristön työmerkintöjen tekemistä varten. Sekä normaalin työajan mittaaminen että työsuoritteiden merkitseminen laskutusta/palkanmaksua varten onnistuvat saumattomasti. Lisäksi palveluun on mahdollista liittää työmaan kulunvalvonta (ml. verotietojen välitys veronumero.fi:hin).

Mobiili työajanseurantasovellus on erittäin helppokäyttöinen, koska sen ominaisuudet ovat räätälöitävissä käyttäjäkohtaisesti. 

Tarvittaessa työajanseurantapalveluun lisätään erilaisia lisäominaisuuksia, kuten paikkatiedot kirjauksen yhteyteen, kuluerottelut, palkanlisät, laskutussuoritteet, tarvikemenekit ja liukumaerottelut. Tarvittaessa työntekijät voivat luoda uusia työkohteita itsenäisesti. Työaikakirjanpidon yhteydessä työntekijät voivat kommunikoida toistensa kanssa liittämällä työhön mm. kuvia, sisäisiä viestejä, työn varaustietoja, työn peruutuksia yms. Hallinnollisten töiden siirtäminen työntekijöille kannattaa, koska se säästää toimistotyötunteja ja nopeuttaa tiedonvälitystä.

Parhaimmillaan Navisystem toimii osana ERP-järjestelmää (toiminnanohjausjärjestelmä) monipuolisen tiedon kerääjänä ja työnohjauksessa. Tietojärjestelmä koostaa kerätystä tiedosta (työmerkinnät, ajotiedot, kuljettajatiedot, kulkutiedot yms.) erilaisia raportteja ja siirtää tiedot rajapintoja pitkin työn tilaajalle, projektihallintaan, palkanmaksuun ja/tai laskutukseen.

Työnohjauksen tehostamiseksi teemme kaksisuuntaisia rajapintoja työn tilaajan ja tuntikirjanpidon välille. Työntilaaja lähettää toimeksiannon mobiili työajanseuranta sovellukseen, jossa työntekijä varaa/peruu työn, merkitsee työsuoritteet ja lopulta raportoi työn edistymisen takaisin tilaajalle (valmis/ei voitu suorittaa). Jos alihankkijoillenne annetaan omat tunnukset Navisystem-tuntikirjanpitoon, niin työnohjaus, seuranta ja laskuttaminen tehostuvat. Alihankkijan työmerkintäpalvelussa yleensä pelkkä laskutussuoritteiden merkitseminen riittää, eikä varsinainen tuntikirjanpito ole tarpeellista. Samalla kun alihankkijanne pääsevät käyttämään työnohjauspalveluita, he voivat hyödyntää Navisystem-tuntikirjanpitoon tehtyjä merkintöjä laskutuksen perusteena. Huom! Mobiili tuntikirjanpitoon liitetty ajoneuvon GPS-paikannus tukee erinomaisesti työnohjausta (ja toiminnanohjausjärjestelmää), koska työntekijät näkevät reaaliaikaisesta ajoneuvojen karttanäkymästä kaikki lähimpänä sijaitsevat vapaat työyksiköt ja voivat itsenäisesti vastaanottaa töitä. Kun työyksiköt välittävät tietoa keskenään, niin hallinnon vastuut työnohjauksessa vähenevät ja tieto kentällä liikkuu entistä nopeammin!

Alla on esimerkkejä järjestelmämme tuottamista raporteista:

Ajoneuvon ajopäiväkirja: Verottajan hyväksymä sähköinen ajopäiväkirjaraportin avulla voit tarkastella ajoneuvojen tarkempia ajotietoja (mm. ajon lähtö- ja lopetusosoite, matka, matka-aika, ajoreitit, pysähdykset)

Työntekijän ajoraportti: Kaikki työntekijäsi suorittamat ajot näkyvät ajoneuvokohtaisesti työntekijän omassa ajoraportissa.

Ajoneuvon työraportti: Ajoneuvon työraportti koostaa ajoneuvojen ja lisävarusteiden tekemän työajan niiltä ajoilta, kun työntekijä on niihin ollut kirjautuneena. Raportti kertoo ajoneuvon tai lisävarusteen käyttötunnit yhteensä ja eriteltynä esim. virka-aikana tai virka-ajan ulkopuolella.

Työntekijän tuntiraportti: Tuntiraportti näyttää käyttäjän tuntikirjanpidon, suoritteet ja kommentit (tarvittaessa sisään- ja uloskirjauksien paikkatiedot). Raportissa voit myös tehdä korjausmerkintöjä käyttäjien kirjauksiin sekä kuittailla tunteja.

Kuittausraportti: Kuittausraportista tarkastellaan hyväksytyt ja hyväksymättömät tunnit (Työntekijä, työnjohtaja, esimies, laskuttaja, palkanmaksaja).

Palkkatiedot: Palkkaraportti on koostettu käyttäjän tuntikirjanpidosta, joihin on lisätty erilaiset palkanmaksuun liittyvät lisät ja säännöt. 

Työkohderaportti: Työkohderaportista näkee kaikki työmaalle/asiakkaalle tehdyt työt työntekijäkohtaisesti ml. tehtäväerottelut.

Kuukausiraportti: Kuukausiraportti näyttää kaikkien työntekijöiden merkitsemän työajan yrityksessänne.

Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?

Ajoneuvoseurannan käyttöönotto onnistuu helpoiten tilaamalla meiltä ajoneuvoseurantalaiteet ja asennuksen. Tämän jälkeen järjestelmään tulee syöttää vain kuljettajien nimet.

Työajanseurannan käyttöönottoa varten järjestelmään tarvitsee syöttää työkohde- ja työntekijälista.

Tehtävänhallinnan käyttöönotto onnistuu helpoiten tilaamalla meiltä ajoneuvoseurantalaitteet ja asennuksen. Työtilojen erottelua varten kännykällä tarvitaan työkohde- sekä työntekijälista.

Mitä mobiililaitteita järjestelmä tukee?

Mobiili työajanseurantapalvelumme palvelumme on testattu Android-, iPhone-, iPad- ja Windows Phone -laitteilla. Palvelumme toimii suoraan selaimessa, joten käytännössä sitä on mahdollista käyttää kaikilla laitteilla, jossa on selain. Järjestelmän hallinnointi ja raporttien tarkastelu tapahtuu Navisystem-verkkopalvelussa. Myös verkkopalvelua käytetään suoraan selaimessa, joten sen käyttö on vastaavasti mahdollista lähes kaikilla laitteilla. Verkkopalvelu on kuitenkin optimoitu tietokoneella käytettäväksi.

Kysy lisää myynnistä, jos olet epävarma soveltuuko yrityksesi nykyinen laitteisto järjestelmän käyttöön.

Miten tietoja säilytetään järjestelmässä?

Tiedot tallennetaan suoraan pilvipalveluun, jossa niitä voi tarkastella reaaliaikaisesti kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen tiedot siirretään aktiivisesta tietokannasta pois, jolloin ne ovat saatavilla erillisestä pyynnöstä.

Työaikalakiin voitte tutustua osoitteissa:

Mitä hyötyä on sähköisestä työajan kirjaamisesta?

Sähköistämällä työaikojen kirjaamisen säästät useita työtunteja kuukaudessa. Tiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta ja järjestelmän avulla tunnit saadaan kätevästi palkanmaksuun. Työaikaraportit tulevat myös helposti työntekijöiden nähtäville.

Mitä tarkoittaa mobiilikirjaus työajanseurannassa ja mitä hyötyä siitä on?

Mobiilikirjaus tarkoittaa puhelimella tai tabletilla tehtävää työajan kirjaamista ja sen tavoitteena on parantaa kenttätyön hallintaa ja tehostaa raportointia. Mobiilikirjausten perusteella työnantaja voi laatia työntekijän tuntiraportin palkanmaksun tueksi.  Kirjaukselle voi asettaa ehtoja, kuten paikkatiedon varmistaminen ennen kohteeseen kirjautumista.

Millä laitteilla voin käyttää mobiilia työajanseurantaa?

Työajanseurantapalveluamme voi käyttää millä tahansa päätelaitteella, jossa toimii nettiselain. Ei ole väliä onko yrityksessänne käytössä erilaisia mobiililaitteita, kuten Android, Apple iPhone ja iPad sekä Windows Phone, ne kaikki toimivat palvelumme kanssa.

Milloin kannattaa käyttää kulunvalvontalaitetta ja missä tapauksissa mobiilikirjautuminen on parempi ratkaisu?

Kulunvalvontajärjestelmän avulla tiedät työmaasi miehityksen reaaliaikaisesti. Samalla automatisoit rakentamisen tiedonantovelvollisuuden mukaisen raportoinnin. Useimmissa tapauksissa suosittelemme suurille ja pitkäkestoisille työmaille lukijalaitetta. Sen sijaan pienissä ja lyhytkestoisissa työkohteissa mobiilikirjaus on helppokäyttöisempi.

Mikä on Valttikortti?

Rakennusmailla työskentelevillä tulee olla kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti. Valttikortissa on sirullinen älykortti ja työmaalla tarvittava henkilökortti. Järjestelmämme tukevat Valttikorttia.

Mistä voin tilata Valttikortit?

Valttikortit tilataan Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä (veronumero.fi).

Lisätietoja:

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/

https://www.veronumero.fi/

PYYDÄ TARJOUS YRITYKSESI TARPEISIIN SOPIVASTA PALVELUSTA

Palvelumme sopii niin pienille kuin isoillekin yrityksille.