Siirry suoraan sisältöön

Tietoturva

Palvelujemme tietoturva

Kiinnitämme erityistä huomiota myös järjestelmän tietoturvaan ja pidämme huolta, että tietoja ei pääse minkään ulkopuolisen tahon käsiin. Olemme aina pitäneet tärkeänä, että tietoja ei välitetä minkään ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta. Palvelussamme käytettävät ajoneuvoseurantalaitteet ovat kotimaisia ja lähettävät tietoa ainoastaan meidän omaan järjestelmäämme. Tuotamme palvelun pilvipalveluna, johon käyttäjät ottavat yhteyttä SSL-suojausta käyttäen. Käyttämämme palvelin ja varmuuskopiointiratkaisumme täyttävät myös tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Varmuuskopiot otetaan päivittäin ja tiedot varmuuskopioidaan useammalla eri tavalla, koska haluamme pitää huolen siitä, että tiedot ovat aina tallessa. Käyttäjäoikeudet määritellään aina siten, että käyttäjätietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on niihin oikeus. Järjestelmän käyttöoikeuksia voidaan määritellä helposti erilaisten roolien avulla.

Navisystem-palvelu täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset

Navicom Oy:n tuottamat palvelut on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksen mukaan henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa. Tietosuoja-asetuksen säännökset koskevat sekä rekisterinpitäjää (Asiakkaamme) että tietojen käsittelijää (Navicom Oy). Käyttämällä meidän palveluitamme voitte varmistaa, että yrityksenne tuntikirjanpito tehdään lain vaatimien määritysten mukaan.

Helppo käyttöönotto


Yleisimpiä järjestelmäämme tallennettavia tietoja ovat mm. työntekijöiden henkilötiedot, työaikamerkinnät ja ajoneuvojen ajopäiväkirjat. Navicom palveluiden käyttöönoton yhteydessä saatte meiltä dokumentin, jossa kerrotaan mitä tietoja palveluihimme tallennetaan ja kuka niitä hallinnoi. Kun yrityksellänne on tiedossa mitä kaikkea tietoa tallennetaan ja miten niitä hallinnoidaan, täytätte oman osoitusvelvollisuutenne tietosuoja-asetuksen osalta.

Lue lisää tieto- ja yksityisyyssuojan huomioisemisesta palveluidemme käyttöönotossa