Siirry suoraan sisältöön

Työajanseuranta etätyöhön

Etätyön työajanseuranta

Onko yrityksesi tarjoamassa työntekijöille mahdollisuutta etätyöhön? Mietitkö, miten työntekijöiden työtunteja kannattaisi seurata etätyötä tehtäessä? Näemme yleistyvän etätyön tulevaisuuden trendinä, minkä vuoksi haluamme tarjota helpon työajanseurantaratkaisun, joka sopii etätyön työajanseurantaan. Navisystem-työajanseuranta helpottaa erityisesti etätyöntekijöiden palkkojen maksamista ja töiden laskutusta.

Miten tiedän mitä työntekijät tekevät?

Etätyö on varteenotettava vaihtoehto monille ns. tietotyötä tekeville henkilöille, jotka perinteisesti ovat tehneet töitä toimistossa tietokoneella tai jollakin muulla työvälineellä, joka on helppo kuljettaa kotiin. Perinteisesti on ajateltu työn teon mittarina työpaikalla vietettyä aikaa. Etätyön tapauksessa tätä ajatustapaa voi olla tarve muuttaa. Tulokset ja työn edistyminen ovat usein työaikaa parempi mittari.

Etätyöstä puhuttaessa työantajalle herää usein huoli siitä, voiko työntekijään luottaa. Etätyön tekemisen ajatellaan vaativan työnantajan ja työntekijän välille erityistä luottamusta. Kokemustemme mukaan näin ei kuitenkaan ole, kun käytössä on toimivat seurantamenetelmät ja rekrytoidessa on varmistettu työntekijän soveltuvuus etätyön tekemiseen. Lopulta monet etätyössä käytettävät työkalut helpottavat luottamuksen rakentumista.

Mitä hyötyjä etätyöskentelyllä on?

Sekä työntekijältä että työantajalta vaaditaan uusien tapojen ja työkalujen omaksumista, jotta etätyöskentelyn aloittaminen onnistuu. On mahdollista, että etätyön hyödyt alkavat näkyä vasta muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen, koska ihminen tarvitsee luontaisesti sopeutumisaikaa. Etätyömahdollisuus voi tuoda yritykselle selkeää kilpailuetua. Moni työnantaja miettii ovatko mahdolliset hyödyt riittävän suuria, jotta mahdollisuus kannattaa tarjota. Miten työnantaja ja työntekijät hyötyvät mahdollisuudesta etätyöskentelyyn?

Hyödyt työnantajalle:

 • Säästöt toimitilakustannuksissa
 • Säästöt palaveri- ja matkakustannuksissa
 • Työtehon ja tuottavuuden paraneminen
 • Lisää yrityksen houkuttelevuutta työnhakijoiden silmissä, jolloin yrityksenne voi tehdä entistä parempia rekrytointeja ja pystyy pitämään parhaat työntekijät talossa
 • Töiden edistymisen seuraaminen helpottuu
 • Ympäristövastuullisuus työmatkojen vähentyessä
 • Työskentely mahdollista myös poikkeustilanteissa (esim. epidemiat, epätavalliset sääilmiöt)
 • Puolikuntoinen työntekijä voi halutessaan työskennellä kotoa käsin, jolloin sairaspoissaolot vähenevät, eikä työntekijä tartuta muita

Hyödyt työntekijälle:

 • Rauhallinen työympäristö, jossa on mahdollista työskennellä tehokkaammin
 • Korkeampi työtyytyväisyys
 • Säästää aikaa työmatkoista
 • Perhe-elämän ja työn helpompi yhteensovittaminen
 • Asuinpaikan ei tarvitse olla lähellä toimistoa

Tutkimus: Yli puolet suomalaisista haluaisi jatkaa ylitöissä pandemian jälkeen

Mobiili työajanseuranta – kätevä työkalu etätyön mittaamiseen

Navisystem-mobiilityöajanseuranta on suunniteltu sekä toimisto- että etätöitä tekeville. Työkirjausten tekeminen onnistuu kätevästi mobiililaitteella tai tietokoneella. Palvelussa on tuki liukuvalle työajalle ja tuntipankille. Tarvittaessa tuntikirjanpito laskee liukumasaldon automaattisesti ja ilmoittaa sen työntekijälle. Voit lukea lisää liukumista ja tuntipankista tästä artikkelista. Järjestelmä tukee myös työkohde- ja tehtäväerotteluita sekä erottelee asiakkaalle tehdyt tunnit ja muut työsuoritteet. Navisystem-työaikapalvelu sisältää monipuolisen raportoinnin, josta nähdään esimerkiksi suoraan tietylle projektille tai asiakkalle kirjatut tunnit.

Haluaisitko vinkkejä etätyön aloittamiseen? Jätä yhteydenottopyyntö täällä! Tai soita numeroon p. 010 212 0040.