Siirry suoraan sisältöön

Yhden sovelluksen taktiikka – Navisystem-kenttäsovellus

Yhden sovelluksen taktiikka

Käyttäjälle on kätevintä, kun töihin liittyvä raportointi voidaan hoitaa yhdellä helppokäyttöisellä sovelluksella, eikä käyttäjien tarvitse hyppiä jatkuvasti järjestelmien välillä. Navisystem kenttäsovellus on suunniteltu siten, että työntekijät ja työnjohto eivät tarvitsisi muita sovelluksia sen lisäksi päivittäisiä työtehtäviä varten.

Tiedot tarvitsee syöttää vain kerran ja niitä voidaan hyödyntää helposti, kun ne on tallennettu yhteen järjestelmään.

Tuntikirjanpito

Työtunnit ja työsuoritteet kirjautuvat mobiilipalvelun työajanseurantaan muutamalla painalluksella työpäivien aikana.

Loma- ja poissalomerkinnät

Lomat ja poissaolot kirjataan samaan palveluun, jolloin myös loma- ja poissaolopäivät ovat merkittynä raportteihin.

Matkalaskut

Matkalaskujen kilometrikorvaukset voidaan luoda muutamalla klikkauksella suoraan ajoneuvopaikantimilla kerättyjen ajotietojen perusteella. Päivärahat lisätään laskuille automaattisesti ajojen keston ja etäisyyden perusteella. Lisäksi laskulle voidaan lisätä muita kuluja.

Lomakkeet

Navisystem-sovellukseen on mahdollista lisätä räätälöityjä lomakkeita. Lomakkeita voidaan hyödyntää esimerkiksi tilaajaraportoinnissa työn edistymisen seurantaa tai SLA-laskentaa varten.

Ajojen hallinta

Ajojärjestely ja työntekijöiden resursointi on helppo tehdä, kun ajoneuvot, työkohteet ja tehtävät ovat samalla karttanäkymässä. Ajoneuvojen reaaliaikaisen paikkatiedon sekä tuntikirjanpidon avulla tiedetään jatkuvasti työntekijän työstatus ja käytössä oleva ajoneuvo.

Työnohjaus ja viestintä

Työtehtävät ja niiden lisätiedot voidaan välittää suoraan työntekijöille mobiilisovellukseen. Työnjohto voi seurata töiden etenemistä reaaliajassa ja saa tiedon töiden valmistumisesta. Helpon työhakutyökalun avulla työntekijä löytää oikeat työt pitkästäkin listasta. Työhön voidaan liittää tekstikommentteja ja liitetiedostoja, jotka välittyvät muille samassa kohteessa työskenteleville ja työnjohdolle.

TES-palkkatulkinnat

Tarvittaessa Navisystem tulkitsee työntekijän työmerkinnät hänelle sovellettavan TES:in mukaisesti. Tuntikirjanpidosta koostetaan palkka-aineisto, minkä jälkeen tiedot on helppo viedä palkanmaksuohjelmaan rajapintaviennin avulla. Työaikaa säästyy ja palkat tulevat maksettua täsmällisesti oikein. Laajasti automatiikkaa hyödyntävässä prosessissa käsityötä tehdään prosessissa erittäin vähän. Tuntikirjanpito on mahdollista hyväksyttää palkanmaksajan lisäksi myös työnjohtajilla ja esimiehillä ennen palkka-aineiston vientiä, millä varmistetaan palkkatietojen oikeellisuus prosessin joka vaiheessa.

Aliurakoitsijat

Aliurakoitsijat voivat käyttää samaa sovellusta. Järjestelmän näkyvyyttä rajataan siten, että he näkevät vain ne tiedot, jotka heillä on oikeus nähdä.


Oletko kiinnostunut ottamaan käyttöön kenttäsovelluksen? Onko yritykselläsi erityistarpeita? Mitä sinä haluaisit voida tehdä kenttäsovelluksessa? Kerro yrityksesi käyttötarpeista myyjillemme ja selvitetään yhdessä, mitä voimme tehdä asialle. Ota yhteyttä!