Siirry suoraan sisältöön

Työnohjaus – Työajanseurannan lisäpalvelu

Dokumentinhallinta, työhakuapuri, tiedonkulun tehostaminen.

Uusi logo nelio 1700px

Tehosta tiedonkulkua työyhteisössäsi

Pidä työntekijät ja hallinto kartalla töiden etenemisestä


Navisystem-palveluihin liitettävä työnohjausjärjestelmämme on osa kattavaa työajanseurantajärjestelmää, joka optimoi tiedonkulun työtehtävissä. Yhdistämällä työnohjauksen mobiiliin työajanseurantaan varmistamme, että oikea tieto ohjautuu oikealle henkilölle. Näin vähennetään sisäisiä kyselyitä ja tehostetaan työn suorittamista.

Kulunvalvonta tyomaalle 1000x750 1

Navisystem helpottaa työntekijän raportointivelvoitteita esimerkiksi työn tilaajalle, projektihallintaan ja taloushallintaan. Käyttöoikeuksilla varmistamme, että jokainen näkee vain tarvitsemansa tiedon. Raportointi esim. projekti- ja taloushallintoon on suoraviivaista, ja järjestelmässämme yksi leimaus voi kattaa esimerkiksi työajat, palkanmaksu- ja laskutussuoritteet sekä muut yksityiskohdat kuten lomakkeet.

Ota yhteyttä


  Navisystem toimii tiedon välittäjänä työn tilaajan, työnjohdon ja kenttätyöntekijöiden välillä

  Rajapintatoteutusten avulla tilaukset siirtyvät suoraan Navisystemin kautta työntekijöille ja työnjohdolle. Tehdyt toimenpiteet, laskutussuoritteet, lomakkeet ja muut töihin liittyvät lisätiedot siirtyvät edelleen tilaajalle, jolloin tilaaja pysyy perillä töiden etenemisestä.

  Navisystem tiedonvalittajana

  Työtunnit suoraan oikeille kohteille

  • Kirjaa tehdyt tunnit nopeasti ja kätevästi eri projekteille/asiakkaille
  • Työntekijä näkee työhön liittyvät lisätiedot suoraan mobiilipalvelusta
  • Nopea tiedonvälitys kentälle. Tarvittavat tiedot heti kentälle. Tilauksen mukana tulleet lisätiedot välittyvät suoraan kenttätyöntekijöille, jolloin työntekijä voi suunnata suoraan työhön.
  Mobiili tyoajanseuranta kirjaus
  Kirjauskohteen tiedot ja lisatiedot

  Pidä kaikki osapuolet kartalla töiden etenemisestä

  • Varaa työ itselle ja tarkastele töiden varaustilannetta
  • Ilmoita työ valmiiksi. Työnvalmistumisaikaa voi muuttaa tarvittaessa.
  • Automaattiviestit uusista työtilauksista tulevat tilaajarajapinnasta suoraan työntekijöille
  • Nopea toimitusaika. Automaattiviestit ja töiden varaaminen nopeuttavat vasteaikaa. Työntekijät saavat välittömästi tiedon uusista töistä.
  • Tehokas työnjako. Töiden varaamisen ansiosta sekä työnjohto että työntekijä tietävät, kuka hoitaa uudet työtehtävät, eikä soitteluun kulu turhaa aikaa.
  • Varma ja nopea laskutus. Työn voi laskuttaa heti kun se on ilmoitettu valmiiksi.

  Jaa tietoa liitetiedostoilla

  • Liitä kohteeseen liitetiedostoja mobiililaitteella: valokuvat, pohjapiirrokset, työlistat jne.
  • Selaa muiden liittämiä liitetiedostoja
  • Nopea liitetiedostohaku. Liitetiedostot ovat tarkasteltavissa heti työkohdevalinnan jälkeen, eikä aikaa kulu oikeiden liitteiden etsimiseen pilvipalvelusta.
  • Vaivatonta tallentaa oikeaan kohteeseen. Kuva on usein paras tapa välittää tietoa. Puhelimella otetut työkohteeseen liittyvät kuvat on helppo liittää työkohteen dokumentteihin.
  Liitetiedostot mobiili
  Lomakkeet4

  Sähköiset lomakkeet mobiilissa

  • Täytä lomakkeet sähköisesti:
   – Mittarointilomakkeet
   – Tapaturmalomakkeet
   – Työmaapäiväkirjat jne.
  • Lomaketiedot suoraan asiakkaalle ja työnjohdolle
  • Nopea lomakehaku. Lomakkeet löytyvät heti työkohdevalinnan jälkeen, eikä aikaa kulu oikeiden lomakkeiden etsimiseen pilvipalvelusta.
  • Helppo tietojen syöttäminen. Täytetty lomake liittyy aina automaattisesti oikeaan kirjautumiskohteeseen ja käsittelijään.

  Laskutussuoritteet

  • Merkitse laskutussuoritteet työtilauksille muutamalla napautuksella
  • Asiakkaan tilaamat suoritteet näkyvät töillä automaattisesti, kun työt välitetään tilausjärjestelmästä Navisystemiin.
  • Aikaa säästyy. Suoritteen merkitsemiseen riittää yksinkertaisesti vain plus-painikkeen painallus.
  • Täsmällinen raportointi. Oikea suorite raportoidaan tilaajalle käytännössä aina, koska se näkyy esivalittuna työkirjauksessa.
  • Tukee tulospalkkioita. Työn valmistumisaikaa voidaan hyödyntää helposti toimeksiannon suoritusaikaan perustuvassa palkkiojärjestelmässä.
  • Laskutus tehostuu. Kaikki laskutettavat suoritteet on aina liitetty oikeille projekteille
  Laskutussuoritteet
  Tyohakunakyma

  Työhakuapuri

  • Räätälöitävät työhakusuodattimet auttavat työntekijää löytämään omat työt helposti ja nopeasti pitkästäkin työlistauksesta
  • Kaikki aloittamattomat työt
  • Kaikki keskeneräiset työt
  • Omat varaukset
  • Työnjohdon varaukset
  • Varaamattomat työt
  • jne.
  • Mahdollisuus tarkastella työn tietoja ennen sisäänkirjautumista
  • Nopeuttaa työhön kirjautumista. Työntekijä löytää nopeasti oikean työkohteen ja siihen liittyvät tiedot.
  • Helppo tapa viestiä työntekijöille uusista töistä. Työlistausten avulla työntekijä voi työntekijä voi tarkastella esim. tulevia ja menneitä töitään.

  Viestintä asiakkaalle

  • Välitä tiedot töiden etenemisestä ja tärkeistä yksityiskohdista suoraan asiakkaalle
  • Räätälöitävien lomakkeiden avulla tilaajalle voidaan välittää tietoa erittäin monipuolisesti. Oikealla muutamia esimerkkejä käyttökohteista.
  • Nopeampi ja täsmällisempi palvelukokemus loppuasiakkaalle. Asiakastyytyväisyys paranee ja turha pikkuasioista soittelu vähenee.
  • Tehokkaampi sisäinen viestintä. Oma henkilöstö tietää tarkemmin, missä vaiheessa työt ovat juuri nyt.
  Lomakkeet2
  Mobiili ajoneuvoseuranta

  Tarkastele ajoneuvosijainteja

  • Seuraa, missä ajoneuvot liikkuvat
  • Ajoneuvojen näkyvyyttä voidaan rajata työntekijäkohtaisesti
  • Laskutuskilometrit vaivattomasti. Ajoneuvon työkohdekohtaiset kilometrit ja ajotunnit helposti ajoneuvon työraportista.
  • Tehostaa töiden koordinointia. Oikea yksikkö on helppo lähettää suorittamaan työtehtävää, kun tiedossa on aina suorituspaikka ja lähimmät vapaat yksiköt.
  • Parantunut työturvallisuus. Kentällä toimivien yksikköjen sijainnit ovat aina tiedossa.

  Työntekijän tuntiraportti

  • Tuntiraportti näyttää kaikki käyttäjän kirjaamat työt (tarvittaessa sisään- ja uloskirjauksien paikkatiedot).
  • Raportissa voit tehdä myös korjausmerkintöjä käyttäjien kirjauksiin ja kuitata tunteja
  Tyontekijan tuntiraportti
  Tyokohderaportti

  Työkohderaportti

  • Työkohderaportti näyttää kaikki työkohteelle/asiakkaalle/projektille tehdyt työt työntekijäkohtaisesti
  • Raportti sopii erinomaisesti laskutuksen liitteeksi

  Palkkaraportti ja Palkkatiedot-raportti

  • Palkkaraportti on kehitetty vaivatonta palkanmaksua varten, kun työmerkinnöille tulee tehdä vain suppeaa palkkatulkintaa.
  • Palkkatiedot-raportti otetaan erikseen käyttöön, mikäli työmerkinnöille tulee tehdä palkkatulkintaa, kuten TES-tulkinta.
  Palkkaraportti ja palkkatiedot raportti
  Kuukausiraportti

  Kuukausiraportti

  • Kuukausiraportti näyttää kaikki yritykselle tehdyt työtunnit valitulta aikaväliltä.
  • Raportista on helppo tarkistaa esimerkiksi työkohteiden ja työntekijöiden kokonaistunnit

  Liukumat

  • Työntekijä näkee saldonsa mobiilipalvelussa
  • Työntekijän tuntiraportti näyttää saldojen muutokset
  • Liukumasääntöjen määrittely työntekijäryhmille
  Liukumat4
  Kirjaukset nakyma2

  Kirjausten tarkastelu, korjaukset ja uudet kirjaukset

  • Mobiilipalvelun Kirjaukset-välilehdellä voidaan tarkastella omia kirjauksia
  • Kirjauksiin voidaan tehdä korjauksia, mikäli käyttäjällä on oikeudet korjauksiin
  • Myös uusien kirjausten lisääminen on mahdollista, mikäli käyttäjällä on oikeudet tähän. Joissain yrityksissä kaikki merkinnät tehdään tätä kautta tuntilappumaisesti

  Navisystem työn ohjaus
  toimii yhdessä muiden järjestelmien kanssa

  Hyödyt eri sidosryhmille

  Johto Työntekijät Palkankäsittelijä Laskuttaja Aliurakoitsijat
  • Työntekijöiden reaaliaikainen työn tilatilatieto (ml. paikkatieto) sekä tuntikirjanpito ovat helposti nähtävillä
  • Tuntikirjanpidon tarkistaminen ja hyväksyminen on joustavaa ja helppoa
  • Mahdollista liittää mahdolliset työn lisätiedot suoraan työnumerolle, jolloin se näkyy automaattisesti kaikille mukana oleville.
  • Ajoneuvoseurantapalvelut helpottavat työn ohjausta, logistiikkaa ja projektien kannattavuuden arviointia
  • Kattava tuki projektihallintaan, laskutukseen ja palkanmaksuun

  Hyvia kokemuksia tyoajanseurannasta
  • Työntekijät merkitsevät tuntikirjanpitonsa työaikasovellukseen
  • Johdolta tulleet työn lisätiedot välittyvät työntekijälle samalla kun tämä kirjautuu työlle
  • Työhön on helppo liittää työselitteitä ja liitetiedostoja, jotka välittyvät kaikille samaa työtä tekeville sekä johdolle.
  • Oikean työn löytäminen pitkästäkin työlistasta on nopeaa ja helppoa tehokkaan työhakutyökalun ansiosta. Käyttäjäystävällisyys on meille tärkeää!

  Helpotusta työn jakamiselle oikeille tekijöille tarjoavat esimerkiksi työnvaraus sekä ajoneuvoseuranta:

  • Työn varaaminen. Työntekijät varaavat itselleen töitä ja/tai johtajat varaavat kaikille töitä
  • Ajoneuvoseuranta. Työntekijät näkevät vapaana olevat yksiköt, jolloin esim. lähimpänä oleva voi käydä hoitamassa tehtävän.

  tyoajanseuranta kannykalla
  • Ennen palkanmaksua työmerkintöjä on mahdollista hyväksyttää eri käyttäjäryhmillä.
  • Navisystemissä on helppo viestitellä tuntiraporttiin tehdyistä muutoksista työntekijälle, kuten ilmoittaa, että työpäivälle on lisätty ateriakorvaus.
  • Palvelussamme on erinomainen tuki palkkojen tulkitsemiseen, myös eri TES:ien mukaisesti
  • Yrityksellesi sopivin palkkakäsittely käydään aina yhdessä läpi asiantuntijoidemme kanssa.
  • Palkkatiedot voidaan viedä automaattisesti yrityksen palkanlaskentaan, mikä tuo konkreettisia säästöjä, kun käsityö ja siitä johtuvat virheet vähenevät!
  • Tuntikirjanpidon voi eritellä palkkalajeittain, jolloin järjestelmä tuottaa palkanmaksuun sopivan aineiston.

  rajapinnat linkkikuva

  Yksikään lasku ei jää laskuttamatta kolmella yksinkertaisella toimenpiteellä:

  • Työntekijä ilmoittaa työn valmiiksi
  • Laskuttaja laskuttaa asiakasta
  • Laskuttaja merkitsee työn laskutetuksi

  tyokohderaportti lapparilla
  • Aliurakoitsijoiden liittäminen palveluun onnistuu helposti.
  • Aliurakoitsijan järjestelmäoikeudet rajataan tarkasti siten, että he näkevät vain heitä koskevat tiedot. Kysy lisää myynnistämme!

  tyonjohto

  Katso myös

  Vero ja Vastuu Group logot

  Kulkutietojen vienti verottajalle

  Kulkutietojen vienti verottajalle muutamalla klikkauksella verottajan omaan Ilmoitin.fi-palvelun tai Vastuu Groupin työmaarekisteripalvelun kautta.

  Työajanseuranta kännykällä. Kuvake.

  Työajanseuranta kännykällä

  Monipuolisin vaihtoehto erilaisten lisätietojen välittämiseen. Kaikkiin älypuhelimiin. TES-tulkinnat ja työnvälitys yms.