Siirry suoraan sisältöön

Mitä tarkoittaa työmaan kulunvalvonta?

Työmaan kulunvalvontalaite ja Valttikortti

Työmaan kulunvalvonta tarkoittaa työmaalla liikkuvien ja työskentelevien henkilöiden kulun seurantaa. Kulunvalvonnan tarkoituksena on pitää työnjohto tietoisena siitä, keitä työmaalla työskentelee. Hyvän kulunvalvonnan avulla työntekijätietoja voidaan seurata sekä reaaliajassa että jälkikäteen. Usein kulunvalvonta toteutetaan nykypäivänä sähköisesti esimerkiksi kulunvalvontalaitteen avulla.

Minkä takia työmaan kulunvalvontaa tehdään?

Verottaja velvoittaa pääurakoitsijan ilmoittamaan työmaan työntekijätiedot kuukausittain (Rakentamisen tiedonantovelvollisuus). Myös työturvallisuuslain mukaan työmaalla on pidettävä työntekijäluetteloa (Työturvallisuuslaki 2002/738). Tämän vuoksi rakennusalan työntekijöillä tulee olla veronumero ja kuvallinen henkilötunniste (Veronumero ja julkinen veronumerorekisteri). Henkilötunnisteeksi kelpaa esimerkiksi Vastuu Groupin Valttikortti.

Mitä on sähköinen työmaan kulunvalvonta?

Sähköisellä työmaan kulunvalvonnalla tarkoitetaan sähköisiä ratkaisuja, joiden avulla pääurakoitsija näkee työntekijäluettelon työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Sähköiseen järjestelmään tallentuvat työntekijöiden tiedot ovat: veronumerot, työantajatiedot ja syntymäajat. Työmaan työntekijätiedot näkyvät reaaliajassa ja niitä voidaan tarkastella jälkikäteen. Työntekijätiedot on helppo ilmoittaa verottajalle sähköisesti.

Kulunvalvontalaite työmaalle

Sähköisen kulunvalvontapalvelun avulla keräät helposti tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Leimaukset on mahdollista tehdä joko Valttikortilla tai NFC-tunnistelätkällä. Valttikorttia käytettäessä käyttäjä lisätään ensimmäisen kirjauksen yhteydessä automaattisesti palveluun eli käyttäjiä ei tarvitse erikseen lisätä. Työmaan kulunvalvontatiedot voidaan lähettää automaattisesti verottajan Ilmoitin.fi-palveluun tai Vastuu Groupin työmaarekisteripalveluun.

Lue lisää täältä

Kulunvalvonta mobiililaitteella

Sähköinen kulunvalvonta voidaan toteuttaa myös mobiililaitteella. Tämä on sopiva ratkaisu erityisesti pienimmille työmaille, joissa kulunvalvontalaite voi olla turhan raskas ratkaisu. Mobiilisovellus tukee paikkatietopalvelua, jonka avulla voidaan varmistaa, että työntekijät tekevät kirjaukset työmaalla.

Voiko kulunvalvonnan tehdä Excelillä tai paperille?

Pääurakoitsijaa ei ole velvoitettu käyttämään sähköistä kulunvalvontaa eli pääurakoitsijan on mahdollista halutessaan tehdä kulunvalvontaa Excelillä tai paperille. Kannattaa kuitenkin pohtia, onko työnjohdon järkevää käyttää kallista työaikaansa kulunvalvontatietojen kirjaamiseen ja työntekijätietojen manuaaliseen ylläpitoon. Yhden työmaan sähköinen kulunvalvontaratkaisu on hinnaltaan alk. 59 €/kk.

Mitä tarkoitetaan ’Rakentamisen tiedonantovelvollisuudella’?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus on laki, joka velvoittaa pääurakoitsijan ilmoittamaan verottajalle työmaahan liittyviä tietoja, jos työmaan urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa (ALV 0%) ja kyseessä on niin sanottu yhteinen työmaa. Pääurakoitsijan tulee tässä tapauksessa ilmoittaa työmaan työntekijä- ja urakkatiedot. Jos työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai ilman viivytystä useampi kuin yksi yritys peräkkäin, on kyse yhteisestä rakennustyömaasta. Mikäli päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttajan pitää tehdä työntekijäilmoitukset.

Verohallinnolle on annettava kuukausittain tiedot työntekijöistä, itsenäisistä työn suorittajista, työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. Työntekijäilmoitusten lisäksi pääurakoitsijan tulee tehdä urakkailmoitukset. Urakkailmoitusten tekeminen onnistuu verottajan OmaVero-palvelussa tai Vastuu Groupin työmaarekisterissä.

Lue lisää aiheesta verottajan omilta sivuilta

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteytta 1000x202 1

Tilaa kulunvalvontapalvelu täältä