Siirry suoraan sisältöön

Mitä tarkoittaa työmaan kulunvalvonta?

Mita tarkoittaa tyomaan kulunvalvonta blogikuva

Työmaan kulunvalvonta tarkoittaa työmaalla liikkuvien ja työskentelevien henkilöiden kulun seurantaa. Kulunvalvonnan tarkoituksena on pitää työnjohto tietoisena siitä, keitä työmaalla työskentelee. Hyvän kulunvalvonnan avulla työntekijätietoja voidaan seurata sekä reaaliajassa että jälkikäteen. Usein rakennustyömaan kulunvalvonta toteutetaan sähköisesti esimerkiksi kulunvalvontalaitteen sekä työntekijöiden käytössä olevien Vastuu Groupin myöntämien Valttikorttien avulla. Vaihtoehtoisesti työntekijät sekä aliurakoitsijat voivat leimata itsensä töihin jollakin muulla henkilökohtaisella tunnistelätkällä, kuten NFC-tagilla. Pääurakoitsijalle oleellista on, että työmaalla työskentelevien henkilöiden kulkutiedot välittyvät Verohallintoon.

Minkä takia työmaan kulunvalvontaa tehdään?

Verottaja velvoittaa pääurakoitsijan ilmoittamaan työmaan työntekijätiedot kuukausittain (Rakentamisen tiedonantovelvollisuus). Myös työturvallisuuslain mukaan työmaalla on pidettävä työntekijäluetteloa (Työturvallisuuslaki 2002/738). Tämän vuoksi rakennusalan työntekijöillä tulee olla veronumero ja kuvallinen henkilötunniste (Veronumero ja julkinen veronumerorekisteri). Henkilötunnisteeksi kelpaa esimerkiksi Vastuu Groupin Valttikortti.

Mitä on sähköinen työmaan kulunvalvonta?

Sähköisellä työmaan kulunvalvonnalla tarkoitetaan sähköisiä ratkaisuja, joiden avulla pääurakoitsija näkee työntekijäluettelon työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Sähköiseen järjestelmään tallentuvat työntekijöiden tiedot ovat: veronumerot, työantajatiedot ja syntymäajat. Työmaan työntekijätiedot näkyvät reaaliajassa ja niitä voidaan tarkastella jälkikäteen. Työntekijätiedot on helppo ilmoittaa verottajalle sähköisesti.

Valttikortti ja inoptics kulunvalvontablogi kuva

Kulunvalvontalaite työmaalle

Sähköisen kulunvalvontapalvelun avulla keräät helposti tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Leimaukset on mahdollista tehdä joko Valttikortilla tai NFC-tunnistelätkällä. Valttikorttia käytettäessä käyttäjä lisätään ensimmäisen kirjauksen yhteydessä automaattisesti palveluun eikä käyttäjiä tarvitse erikseen käsin lisätä järjestelmään. Työmaan kulunvalvontatiedot voidaan lähettää automaattisesti verottajan Ilmoitin.fi-palveluun tai Vastuu Groupin työmaarekisteripalveluun.

Lue lisää päätoteuttajan kulunvalvontapalvelusta työmaalle täältä

Kulunvalvonta mobiililaitteella

Sähköinen kulunvalvonta voidaan toteuttaa myös mobiililaitteella. Tämä on sopiva ratkaisu erityisesti pienimmille työmaille, joissa kulunvalvontalaite koetaan hintavaksi ratkaisuksi. Pienillä käyttäjämäärillä mobiilisovellus on edullisempi ja leimauksista voidaan ottaa paikkatieto, millä varmistetaan työmaalla läsnäolo leimaushetkellä. Uuden mobiilikäyttäjän perustaminen järjestelmään on helppoa ja leimausten tekeminen vaivatonta, mutta viimeistään yli 10 käyttäjällä kannattaa ainakin jo harkita Valttikorttipohjaista kulunvalvontapalvelua.

Voiko kulunvalvonnan tehdä Excelillä tai paperille?

Pääurakoitsijaa ei ole velvoitettu käyttämään sähköistä kulunvalvontaa eli pääurakoitsijan on mahdollista halutessaan tehdä kulunvalvontaa Excelillä tai paperille. Käsin kerätyt tiedot voi ilmoittaa OmaVerossa tai paperisella ilmoituksella.

Kannattaa kuitenkin pohtia, onko työnjohdon järkevää resursoida kallista työaikaa kulunvalvontatietojen ja työntekijätietojen manuaaliseen ylläpitoon. Sähköisen kulunvalvontapalvelun hinnat ovat alk. 59 €/kk.

Mitä tarkoitetaan ’Rakentamisen tiedonantovelvollisuudella’?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus on laki, joka velvoittaa pääurakoitsijan ilmoittamaan verottajalle työmaahan liittyviä tietoja, jos työmaan urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa (ALV 0%) ja kyseessä on niin sanottu yhteinen työmaa. Pääurakoitsijan tulee tässä tapauksessa ilmoittaa rakentamisilmoituksellatyömaan työntekijä- ja urakkatiedot. Jos työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai ilman viivytystä useampi kuin yksi yritys peräkkäin, on kyse yhteisestä rakennustyömaasta. Mikäli päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttajan pitää tehdä työntekijäilmoitukset. Päätoteuttajia voi olla rakennustyömaalla vain yksi.

Verohallinnolle on annettava kuukausittain tiedot työntekijöistä, itsenäisistä työn suorittajista, työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. Työntekijäilmoitusten lisäksi pääurakoitsijan tulee tehdä urakkailmoitukset. Urakkailmoitusten tekeminen onnistuu verottajan OmaVero-palvelussa tai Vastuu Groupin työmaarekisterissä.

Lue lisää aiheesta verottajan omilta sivuilta

tyomaan kulunvalvonta blogikuva

Usein kysyttyjä kysymyksiä työntekijäilmoituksista

Ketä tiedonantovelvollisuus koskee?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakentamispalveluiden ostajia, ei ainoastaan rakennusalalla toimivia yrityksiä. Rakentamispalvelujen tilaajien, jotka työskentelevät rakennustyömaalla, on ilmoitettava verottajalle tiedot urakoitsijoista ja työntekijöistä sekä heidän suorittamistaan työtunneista. Kukin tilaaja on tiedonantovelvollinen omilta aliurakoitsijoiltaan ostamistaan rakentamispalveluista. Velvollisuus koskee pääurakoitsijoita, aliurakoitsijoita, itsenäisiä yrittäjiä sekä niitä rakennuspalveluiden tilaajia, jotka ovat vastuussa tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta.

Kenestä työntekijätiedot pitää ilmoittaa?

Kulkutiedot pitää ilmoittaa kaikista työntekijöistä, jotka työmaalla työskentelevät eli:

 • Yrityksen omat työntekijät
 • Muiden urakoitsijoiden työntekijät
 • Henkilöt joiden työ liittyy rakennusurakkaan, vaikka he eivät tekisi rakennustyötä, esimerkiksi toimistotyöntekijät ja siivoojat.

Kenestä työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa?

 • Työntekijät, jotka eivät ole vielä aloittaneet työskentelyä työmaalla
 • Työntekijät, jotka ovat jo lopettaneet työskentelyn
 • Työntekijät, jotka ovat väliaikaisesti poissa työmaalta kyseisen kuukauden aikana

Milloin on työntekijäilmoituksen määräpäivä?

Määräpäivä työntekijäilmoitukselle on kohdekuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi kesäkuun tiedot pitäisi ilmoittaa viimeistään elokuun 5. päivä.

Mikä on yhteinen rakennustyömaa?

Jos työmaalla toimii samanaikaisesti vähintään kaksi yritystä, on kyse yhteisestä työmaasta. Eli pienikin toisen yrityksen työmaalla tekemä työ voi muuttaa sen yhteiseksi työmaaksi.

Työmaa on yhteinen myös siinä tapauksessa, jos alkuvaiheessa yrityksiä on vain yksi, mutta myöhemmässä vaiheessa mukaan tulee muita yrityksiä. Työntekijäilmoitukset on siis annettava heti alusta lähtien, mikäli on tiedossa, että muita yrityksiä alkaa työskennellä samalla työmaalla myöhemmin.

Mikä on Ilmoitin.fi?

Ilmoitin.fi on verottajan palvelu, jonka avulla kulkutietoja voidaan ilmoittaa sähköisesti.

Navicom tarjoaa Ilmoitin.fi-palveluun tietovientirajapinnan, jonka kautta työmaan kulkutiedot välittyvät suoraan verottajalle.

Mikä on Vastuu Group?

Vastuu Group tunnettiin aiemmin nimellä Suomen Tilaajavastuu. Vastuu Group tarjoaa rakennusalan yrityksille laki- ja yhteiskuntavelvoitteita helpottavia palveluita ja pyrkii edistämään digitalisaatiota alalla. Vastuu Group on tunnettu erityisesti alan standardiksi muodostuneesta Valttikortti-älykortista ja Luotettava Kumppani -palvelusta.

Navicom tarjoaa rajapinnan Vastuu Groupin työmaarekisteripalveluun, jonka kautta kulkutiedot välittyvät verottajalle. Kulunvalvontalaite osaa lukea suoraan Valttikortilta työntekijäilmoitukselle vaadittavat tiedot palvelumme tietokantaan.

Mikä on Navisystem-kulunvalvonta työmaalle?

Navisystem on ohjelmisto, joka tarjoaa rakennustyömaan päätoteuttajalle mahdollisuuden hoitaa työmaan kulkutietojen raportointivelvollisuuden verottajalle mahdollisimman helposti ja edullisesti.

Navisystem-kulunvalvontapalvelu toimii seuraavasti:

 • Kerää työntekijöistä verottajan vaatimat tiedot (yleensä tiedot kerätään Valttikortilta leimausten yhteydessä)
 • Kerää työntekijöistä kulkutiedot (sisältää aikaleimat jokaisesta työmaalla käynnistä)
 • Näyttää työmaan läsnäolotiedot reaaliaikaisesti (auttaa AVI:n tarkastuksissa sekä hätätilanteissa)
 • Koostaa tunti-, työmaa- ja veroraportit
 • Tietoviennit: Mahdollisuus viedä työmaa- työntekijä-, sekä kulkutietoja sekä verottajan ilmoitin.fi-palveluun että Vastuu Groupin työmaarekisteriin.
tyytyvainen tyomies kulunvalvonta blogikuva 1

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteytta 1000x202 1

Tilaa kulunvalvontapalvelu täältä