Siirry suoraan sisältöön

Kenttäsovelluksen tukena projektihallintarajapinta

navicom ja projektinhallintarajapinta blogikuva2

Liikkuvaa työtä tekevässä yrityksessä laajaa tietomäärää on erittäin työlästä ylläpitää eri ohjelmistojen välillä ilman tehokkaita rajapintaratkaisuja. Ohjelmistopalveluntarjoajien valinta ja niiden rajapintatoteutukset ovat suuria päätöksiä, joiden merkitys korostuu vuosien saatossa jatkuvan kehityksen myötä. Alla on yleisellä tasolla kuvattuna, miten tieto välittyy kenttäsovelluksen (ts. työajanseuranta) ja projektihallinnan välillä.

1) Töiden ja työtietojen luonti projektihallinnassa.

Yleinen ohje on, että uutta tietoa syötetään vain kerran, minkä jälkeen sitä päivitetään ja siirretään eteenpäin.

2) Työtietojen rajapintasiirto projektihallinnasta kenttäsovellukseen

Työnumero, kustannuspaikka, työnimike, aloitus- ja lopetusaika, työkohtaiset lomakkeet, työsuoritteet, työkuvaus, yhteystiedot, osoitetiedot, perehdytystiedot, kuvaliitteet

3) Työmerkinnät kenttäsovelluksella

Työntekijät ja alihankkijat

4) Työmerkintöjen hyväksyntä ja käsittelyt

Esimies-, laskutus-, palkkakuittaukset, sekä dokumentaatiokäsittelyt

5) Tietojen rajapintasiirrot muihin ohjelmistoihin

Projektihallinta, palkanmaksu, laskutus, verohallinto, tilaaja


Mikäli teitä kiinnostaa tietää lisää Navisystem-ohjelmiston kanssa toteutettavista rajapintaratkaisuista, kannattaa ottaa yhteyttä myyntiimme. Navisystem välittää ja vastaanottaa tietoja eri ohjelmistojen välillä ja tarvittaessa asiantuntijamme konsultoivat rajapintasuunnitelman tekemisessä.

projektinhallinta prosessikuva2